ACCTO - Tools

KBO Public Search
Met deze toepassing kunt u de actuele gegevens raadplegen van elke onderneming en vestigingseenheid die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ook kunt u hier nagaan of uw klant onderworpen is aan de BTW-wetgeving.

Controle geldigheid Europees BTW-nummer
Bij intra-communautaire leveringen (zonder btw) is één van de voorwaarden dat de leverancier nagaat of de afnemer in eigen land wel een geldig btw-nummer heeft.
Met deze toepassing kunt u dit nagaan; het is aangewezen om het bewijs van opvraag af te drukken en bij uw uitgaande factuur te bewaren, voor het geval u btw-controle krijgt.

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling
Deze mededeling is dienstig om uw BTW of voorafbetalingen van de belastingen te voldoen.  Wanneer u betalingen doet zonder deze mededeling, riskeert u een boete.

Bereken uw verkeersbelasting
Met deze tool kunt u zelf uw belasting op inverkeerstelling of jaarlijkse verkeersbelasting uitrekenen.

Bereken uw onroerende voorheffing
Met deze toepassing kunt u makkelijk uw te betalen onroerende voorheffing berekenen.

Bereken uw huurindexatie
Met deze applicatie kunt u automatisch de nieuwe geïndexeerde huurprijs van uw woning laten berekenen.

IBAN/BIC-calculator
Bereken je IBAN en BIC-code van je Belgisch bankrekeningnummer.