ACCTO - Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Aangiftetermijnen personenbelasting inkomsten 2018 - Aanslagjaar 2019
 

Vennootschapsbijdrage 2019: nieuwe grensbedragen

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de overheid de bedragen met betrekking tot de vennootschapsbijdrage vastgelegd. Terwijl de bijdragen zelf ongewijzigd blijven, is het grensbedrag dat als criterium gebruikt wordt om te bepalen of de lage of de hoge bijdrage verschuldigd is, wel aangepast.

Wat is de jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte bijdrage waarmee je zelf geen rechten opbouwt. De fondsen dienen om bijvoorbeeld de pensioenen, kinderbijslag of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid, ...) van alle zelfstandigen te financieren.

Grensbedragen 2019

Bijdrage = 347,50 euro --> balanstotaal <= 700.247,09 euro

Bijdrage = 868,00 euro --> balanstotaal > 700.247,09 euro

Vrijstelling vennootschapsbijdrage: kan dat?

Bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht vóór 1 april van het bijdragejaar, moeten de bijdrage voor 30 juni betalen. Als je jouw vennootschap hebt opgericht na 31 maart, moet je de eerste bijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting van de vennootschap. Bij laattijdige betaling wordt een maandelijkse wettelijke verhoging van 1% aangerekend.

Deadline bijdrage

De eerste drie jaar vanaf het jaar van oprichting is je startende vennootschap geen bijdrage verschuldigd als het om een personenvennootschap gaat (alle vennootschappen worden in deze context als personenvennootschappen beschouwd, met uitzondering van de naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen) die ingeschreven staat in de KBO en indien alle mandatarissen en een meerderheid van de werkende vennoten die geen mandataris zijn, maximaal drie jaar zelfstandige waren gedurende de tien jaar onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.


 
Hervorming vennootschapsrecht​

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van toepassing. Iedere vennootschap die vanaf dan opgericht wordt, valt onder de nieuwe regels. De hervorming van het vennootschapsrecht valt uit te splitsen in 2 grote pijlers namelijk:

1) De vermindering van het aantal vennootschapsvormen

In het nieuwe wetboek is het aantal vennootschapsvormen herleid tot de volgende vier basisvormen:

- Besloten Vennootschap (BV)
- Naamloze Vennootschap (NV)
- Coöperatieve Vennootschap (CV)
- Maatschap
- VOF en CommV

De maatschap is de enige vorm zonder rechtspersoonlijkheid. De VOF en Comm. V. zijn bijzondere vormen van maatschap waar men kiest voor rechtspersoonlijkheid.

2) Flexibilisering

- Aantal oprichters: een BV of NV kan vanaf 1 mei 2019 opgericht worden door één persoon.
- Minimumkapitaal: Het is mogelijk om een BV op te richten zonder inbreng van kapitaal. Het is aan de oprichter(s) om ervoor te zorgen dat er een toereikend startvermogen is. Dit kan gestaafd worden door een goed uitgewerkt financieel plan.

De dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek gaan vanaf 1 januari 2020 van kracht. De bestaande vennootschappen hebben nog tot 1 januari 2024 om hun statuten te laten aanpassen. Bij vragen over deze hervormingen aarzel niet ons te contacteren zodat wij u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste vennootschapsvorm.

 
25 juni 2019
Veurne / Actuasessie
De nieuwe vennootschapswet: welke gevolgen heeft dit voor jou?
We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf 1 mei 2019 is het zo ver: het langverwachte nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen staat voor de deur. Deze nieuwe wetgeving heeft als doel om het vennootschapsrecht te vereenvoudigen. Maar wat is de invloed van die nieuwe wetgeving op jou als ondernemer? Hoe kan jij het meeste halen uit de nieuwe regels of wat moet jij doen om voorbereid te zijn? ACCTO VEURNE – POPERINGE nodigt jou graag uit op deze korte en bondige avondsessie, ingericht door UNIZO-afdelingen Koksijde, De Panne, Veurne, Nieuwpoort, Alveringem en Lo-Reninge.
Programma:
  • 19u30: Ontvangst
  • 20u00: De nieuwe vennootschapswetgeving door:
    • Vincent Van Walleghem: notaris
    • Loïc Van Staey: fiscaal adviseur van de Unizo-studiedienst
    • Koen Vandevyvere: boekhouder – fiscalist ACCTO
  • Locatie: Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne
  • Prijs: Gratis
Inschrijven voor 22/06
via e-mail: - 
Veurne@accto.be
of via de unizo-website
 

Road to action - Unizo

Road to action is een traject dat zich richt tot iedere recent gestarte ondernemer die zichzelf kritisch onder de loep wil nemen. Een ondernemer die op zoek is naar nieuwe opportuniteiten en open staat voor innovatie. Vooral als startende ondernemer vraag je je wel eens af of je goed bezig bent met je onderneming. Tijdens de eerste jaren leg je als startende ondernemer immers het fundament voor je succes. Een frisse blik van buitenaf helpt je naar een nog groter succesverhaal!

Via Road to action krijg je een gedetailleerde check-up van je prille onderneming. Vanuit deze grondige en objectieve scan krijg je de nodige inzichten in de actie- en verbeterpunten. We schetsen het totaalbeeld en reiken concrete tools en middelen aan om de uitdagingen zelf proactief aan te pakken. Volledig op maat van jouw ondernemingsnoden sleutelen we samen aan een stevige basis voor een blijvend succes.

Wil je hierover meer te weten komen? Kijk dan eens op www.unizo.be/projecten/road-action

 

Een whatsappbericht als bewijs. Kan dat binnenkort?


Er komt inderdaad een modernisering van het bewijsrecht. Tussen ondernemers geldt dan een vrije bewijsvoering, dat wil zeggen dat het bewijs kan geleverd worden met alle middelen, dus ook whatsappberichten.

Vroeger bestond een zekere terughoudendheid t.a.v. digitale bewijsmiddelen. E-mails en sms'en werden aanzien als een 'begin van bewijs'. Je moest dus nog bijkomende bewijsmiddelen inroepen. Er werd nu een nieuwe wet goedgekeurd die stelt dat ook alle mogelijke digitale bewijsmiddelen gebruikt kunnen worden als volwaardig bewijs tussen ondernemingen: e-mails, sms'en, berichten via whatsapp en messenger, enz. Het begrip onderneming wordt ook uitgebreid waardoor ook vrije beroepers en landbouwers zullen voortaan onder het bewijsrecht vallen dat geldt voor ondernemingen.

Is de tegenpartij geen onderneming maar een consument, dan kon je tot nu toe een verrichting boven 375 euro enkel bewijzen aan de hand van een geschrift. De hervorming van het bewijsrecht verhoogt het bedrag voor een schriftelijke overeenkomst van 375 euro naar 3.500 euro. Dat betekent dat alles onder de 3.500 euro met alle mogelijke (dus ook digitale) middelen kan worden bewezen, alles boven de 3.500 euro moet bewezen worden met een geschrift.

Let op: een consument kan wel altijd vrij bewijs leveren tegen ondernemers (zonder geschrift), ook boven de 3.500 euro.

Wanneer de nieuwe regels precies in werking treden is nog niet bekend. Dit zal in de loop van 2020 zijn.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]