ACCTO - Accountancy

Een optimale weergave van uw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang. Soms volstaan enkele eenvoudige aanpassingen om uw positie in onderhandelingen te versterken. Opmaken van balansen, een financieel plan, budgetten, rapporten en boordtabellen opstellen, uw boekhouding en jaarrekening controleren,... .
Het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

Wij zorgen voor:

     • Organisatie en nazicht van de boekhouding,
     • Assistentie bij de dagdagelijkse fiscaliteit van uw onderneming (btw-aangiften, voorafbetalingen, aangiften van vennootschapsbelasting, aangiften roerende voorheffing...),
     • Opstellen van de jaarrekening en verplichte documenten,
     • Opstellen van verslagen van de algemene vergadering en de bestuursorganen,
     • Verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad,
     • Maken van suggesties voor fiscale optimalisatie,
     • Begeleiding bij de oprichting, omvorming, vereffening van uw vennootschap,
     • Begeleiding bij kredietdossiers bij financiële instellingen,
     • Begeleiding en advies bij investeringen (kosten- en rendementsberekening),
     • Management en KMO-advies.

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]