Bekijk dit bericht in je browser

Corona Update

Juli 2021
Website Linkedin Facebook Instagram
Update steunmaatregelen COVID-19
Vlaams Beschermingsmechanisme
 
De Vlaamse Regering heeft op 21 mei 2021 beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme te verlengen voor de maanden mei en juni 2021.
 
Ondernemingen waarvan de omzet met minstens 60% is gedaald kunnen vanaf 7 juni een aanvraag indienen voor de periode van 1 mei 2021 tot 31 mei 2021.
 
Ondernemingen die verplicht moesten sluiten voor deze periode, kunnen steun aanvragen. Deze ondernemingen moeten de omzetdaling niet kunnen aantonen. Dit geldt ook voor cafés en restaurants, ondank het feit dat de terrassen opnieuw mochten openen op 8 mei.
 
De aanvraagperiode van Vlaams beschermingsmechanisme 8 loopt van 7 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 (tot 20u).
 
Vlaams beschermingsmechanisme 9 (juni 2021) zal aanvraagbaar zijn vanaf 6 juli tot en met 6 augustus, hiervan zijn de specifieke voorwaarden momenteel nog niet gekend.
 
Meer info over het Vlaams beschermingsmechanisme 8 vindt u op deze link.
 
Globalisatiemechanisme
 
Het globalisatiemechanisme biedt ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een minimum omzet van €450.000 hadden en in dezelfde periode van het jaar 2020 een daling van minstens 60% omzet geleden hebben én een boekhoudkunig verlies door de coronamaatregelen.
 
Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 april 2021 en kan tot en met 30 september 2021.
 
Meer info over het globalisatiemechanisme vindt u op deze link.
 
Crisis-overbruggingsrecht
 
Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, die een aanzienlijk omzetverlies lijden ingevolge de COVID-19-crisis, kunnen het crisis-overbruggingsrecht bekomen vanaf januari 2021. Deze maatregel geldt ongeacht de sector waarin men actief is. De omzetdaling moet hiervoor minstens 40% bedragen. De aanvraag moet ingediend worden voor het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor de uitkering wordt gevraagd. Er is voor iedere maand een afzonderlijke aanvraag nodig.
 
Naast dit crisis-overbruggingsrecht , heeft de overheid ook voorzien in een uitkering wanneer een van volgende gevallen zich voor doet:
 
  • Overbruggingsrecht wanneer u in quarantaine moet (minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledige onderbreking activiteiten);
  • Overbruggingsrecht wanneer u uw activiteiten 7 dagen (al dan niet opeenvolgend) per maand moet onderbreken voor de opvang van uw kind (verplichte quarantaine kind, verplichte sluiting school/kinderopvang);
  • Klassiek overbruggingsrecht: volledig onderbreking van de activiteiten om andere reden dan hierboven vermeld.
 
Deze uitkeringen zijn natuurlijk niet te combineren indien u voor die maand al een crisis-overbruggingsrecht ontvangt.
 
Meer informatie met de gedetailleerde voorwaarden vindt u hier.
 

 
Nuttige informatie
Belastbaarheid overbruggingsrechten
 
Welke impact hebben de uitkeringen die u in 2020 ontving naar aanleiding van de Covid-19-pandemie op uw personenbelasting? Meer informatie vindt u via deze link.
 
Eénmalige bijkomende premie overbruggingsrecht
 
De regering besliste om ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen, en daardoor in de periode tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 minstens 6 maanden een vorm van crisisoverbruggingsrecht moesten aanvragen, een éénmalige extra premie van 598,80 euro bruto uit te betalen. Lees hier alle informatie.
 
Heropstartlening
 
Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. Klik hier voor meer informatie.
 
Corona-lening
 
Naast de heropstartlening is er ook de corona-lening. Klik hier voor meer informatie.
 
Verhoogde investeringsaftrek van 25%
 
Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Klik hier voor meer informatie
 
  
Belastingvoordeel kwijtschelding huur
Wie een gebouw verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die door de federale coronamaatregelen verplicht gesloten is, kan voor de maanden maart, april en mei 2021 een belastingvermindering of - krediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen (ten minste 40%). De aanvraagprocedure moet ten laatste op 15 juli 2021 in orde gebracht worden. Alle informatie kunt u hier terugvinden.
 

 
Tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor de horeca tot 30 september 2021
De horecasector geniet een verlaagd btw-tarief van 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021. Het btw-tarief geldt zowel voor maaltijden (normaal 12%) en dranken (normaal 21%) voor consumptie ter plaatse. Ook alcoholische dranken vallen onder deze herstelmaatregel, dit was bij de eerste btw-verlaging in 2020 niet het geval.

Je profiel aanpassen - Uitschrijven