Bekijk dit bericht in je browser
Augustus 2021
Belastingvoordeel voor giften aan slachtoffers van het slechte weer
Giften voor de slachtoffers van de slechte weersomstandigheden komen in aanmerking voor een belastingvoordeel. Het geld moet geschonken worden aan één van de volgende instellingen:
 • Het Belgische Rode Kruis voor giften die rechtstreeks aan hen worden gedaan,
 • De OCMW's voor giften ontvangen ter ondersteuning van de inwoners van hun gemeente. Zij kunnen immers de middelen overdragen aan instellingen met een gelijkaardig doel,
 • De gewestelijke rampenfondsen,
 • Alle instellingen die erkend zijn als instelling waarvan de activiteit gericht is op het helpen van mensen in nood en die geld inzamelen om de slachtoffers van de overstromingen te helpen.
Giften die door de gemeentes worden ingezameld in naam van het gemeentebestuur, komen niet in aanmerking.
Wat is het belastingvoordeel?
Personen onderworpen aan de personenbelasting krijgen een belastingvermindering van 45% toegekend op stortingen van €40 of meer. Er is sprake van een eventuele verhoging van het percentage, maar dit is nog niet definitief beslist.

Voor vennootschappen is de gift aftrekbaar voor een bedrag van €40 of meer, het aftrekbare bedrag stijgt van €500.000 tot €2.500.000 voor giften die in 2021 worden gedaan. Het plafond van €500.000 blijft van toepassing voor giften die buiten deze context worden gedaan.
 
 
Belastingvermindering voor kwijtschelding huur verlengd
Wie een pand verhuurt aan een ondernemer die verplicht moe(s)t sluiten, kon voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur (gedeeltelijk) kwijtschelden in ruil voor een belastingvoordeel. Die regeling wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Er gelden wel enkele strengere voorwaarden.

Het voordeel bestaat uit een belastingvermindering (personenbelasting) of belastingkrediet (vennootschapsbelasting) ten belope van 30% van het kwijtgescholden bedrag.

Het tijdstip is van belang. Naast de voorwaarden die reeds golden voor een kwijtschelding tijden de maanden maart-mei 2021, wordt er nu een bijkomende voorwaarde toegevoegd. Voor de periode juni-september 2021 heeft de huurder recht op de kwijtschelding indien hij minstens één dag moest sluiten tijdens de maand waarvoor u de huur kwijtscheldt.

Daarnaast moet er ook een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Deze kan u vinden op de website van de FOD via deze link. Deze moet uiterlijk op 15 november 2021 bezorgd worden aan de fiscus.
 
Valse berichten over coronapremies in omloop!
De coronacrisis wordt door internetcriminelen gebruikt om frauduleuze e-mails en sms'en te verspreiden. Momenteel zijn er weer heel wat valse berichten in omloop. Laat je niet vangen.

De valse berichten worden zowel verspreid via e-mail als via SMS. De Vlaamse overheid zal nooit zaken via SMS sturen, wees dus waakzaam als je een SMS krijgt in naam van de overheid.

De valse e-mails kunt u herkennen aan het vreemde/valse e-mailadres van de afzender. De meest voorkomende zijn:
 • Federale Overheidsdienst Financiën: info@mail.formulier-herinschrijving.nl
 • VLAAMSE OVERHEID: info@vlaamseoverheid.com
 • My-ebox: mailsystem@vestmail.email
 
Verlenging steunmaatregelen COVID-19
Er is sprake van verlenging van de Vlaamse beschermingsmechanismes tot en met september 2021. De verlenging is momenteel ter goedkeuring naar Europa. De verlenging van de maanden juli, augustus en september 2021 zullen kunnen worden aangevraagd na het indienen van de BTW-aangifte van het derde kwartaal 2021. De maatregel is dus nog niet operationeel.

De principes blijven grotendeels dezelfde: kunt u aantonen dat er 60% omzetverlies is, dan kan u 10% van de normale omzet als bescherming krijgen.

Voor de zwaar getroffen zelfstandigen wordt er een eenmalige aanvullende premie voorzien van €598,81 (netto €500). Om in aanmerking te komen moet je tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden hebben genoten van het overbruggingsrecht.

Ook de heropstartlening (een lening aan een beperkte rente van 1% met een looptijd van 24 of 36 maanden) wordt verlengd. Meer info kunt u terugvinden via deze link.
 
Steunmaatregelen voor zelfstandigen getroffen door de overstromingen van juli 2021
Wanneer je getroffen bent door extreme weersomstandigheden in de maand juli 2021, kan je genieten van steunmaatregelen. Hieronder vindt u terug welke deze zijn:
 • Overbruggingsrecht bij gedwongen stopzetting of onderbreking gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen: uitkering gedurende maximum 12 maanden en behoud op rechten van geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid zonder bijdragebetaling (maximum 4 kwartalen). Voor stopzettingen en onderbrekingen tot en met 30 september 2021 worden ook de pensioenrechten behouden zonder bijdragebetaling gedurende maximum 4 kwartalen.
 • Een jaar uitstel van betaling van sociale bijdragen. De aanvraag moet voor 15 september ingediend worden.
 • Zelfstandigen in hoofdberoep die de sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdrage van het derde kwartaal van 2021.
 • Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021, als hun geraamde beroepsinkomen van het jaar 2021 lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
Meer informatie kunt u terugvinden via deze link.

Je profiel aanpassen - Uitschrijven