Bekijk dit bericht in je browser
Juli 2021
Website Linkedin Facebook Instagram
Nieuwe regels voor de taxatie van vastgoed in het buitenland
Vanaf aanslagjaar 2022 zullen Belgische rijksinwoners die eigenaar zijn van buitenlands onroerend goed een nieuw vastgesteld kadastraal inkomen (KI) voor betreffend onroerend goed moeten invullen in de aangifte Personenbelastingen. Dit KI zal worden berekend door de Administratie van Opmeting en Waarderingen op basis van de gegevens die de belastingplichtige op het verplicht in te dienen aangifteformulier bezorgt.
 
Opgelet: de administratie zal meestal zelf contact opnemen indien u voor inkomstenjaar 2019 en vroeger reeds onroerende goederen in het buitenland heeft aangegeven, maar de plicht tot aangifte binnen de termijn rust nog steeds bij de belastingplichtige, ook al wordt men niet door de administratie gecontacteerd.
Hoe dient u aangifte te doen?
 • Vanaf juni 2021 zal er een aangifte formulier beschikbaar zijn op het overheidsplatform MyMinfin.
 • Per e-mail naar foreigncad@minfin.fed.be.
 • Via brief naar Administratie Opmeting en Waarderingen - Cel Buitenlands KI - Koning Albert II laan 33 bus 459 1030 Brussel.
Wanneer dient u aangifte te doen?
 • Bij aan -of verkoop van een onroerend goed in het buitenland
  • Bij aan -of verkoop van buitenlands vastgoed vanaf 1 januari 2021 dient men het aangifteformulier in te dienen binnen de 4 maanden na datum akte.
  • Indien men aan -of verkocht tussen 1 januari 2021 en 24 februari, heeft men tijd tot 30 juni 2021 om melding te doen.
  • Indien men vóór 1 januari 2021 eigenaar was van buitenlands vastgoed, dient men aangifte te doen uiterlijk op 31 december 2021.
Bij onderstaande gebeurtenissen dient men hiervan aangifte te doen binnen de 30 dagen
 • De ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen;
 • De voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen;
 • De verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen;
 • De ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage.
Wat met vennootschappen met onroerende goederen in het buitenland?
Gezien men in de vennootschapsbelastingen niet wordt getaxeerd op kadastrale inkomens, zal voor deze onroerende goederen geen KI moeten worden vastgesteld tenzij het onroerend goed gratis of tegen een te laag tarief aan een bedrijfsleider ter beschikking wordt gesteld waardoor een herkwalificatie van toepassing wordt. In dat geval zal er wel een KI moeten worden vastgelegd gezien deze als basis voor de berekening van het Voordeel Alle Aard wordt gebruikt.
 
 
 
Aangifte personenbelasting AJ 2021 indienen ten laatste:
 

 

Accto mails mogelijk in postbus 'Ongewenste e-mail'
Wij hebben gemerkt dat onze e-mails bij een aanzienlijk deel van onze cliënten in de postbus 'Ongewenste e-mail' terecht komt. Het valt op dat dit het meest voorkomt bij klanten met een Hotmail- of Outlookadres. Graag hadden wij een warme oproep gedaan om ons domein als 'veilige afzender' in te stellen. Dit kunt u doen via de opties voor ongewenste e-mail en bij 'veilige afzenders' de domeinnaam 'accto.be' toe te voegen.

 

Nieuwe regels e-commerce B2C: wat verandert er?
Vanaf 1 juli 2021 veranderen de regels omtrent btw voor online verkopen aan particulieren.
 
Waarmee moet u rekening houden?
 
- Verkoopt u voor meer dan 10.000 euro aan buitenlandse kopers (ongeacht de EU-staat), dan moet u btw afdragen in het land waar de consument gevestigd is.
- Het zal volstaan om in één land geregistreerd te zijn en aangiften in te dienen
- Elke invoer van e-commerce wordt onderworpen aan btw, ongeacht de waarde van het pakket.
- Vanaf 1 juli 2021 vervalt de factureringsverplichting. U moet dus niet langer voor elke afstandsverkoop een conforme factuur opstellen.
 
Meer informatie kunt u hier terugvinden.
 
 
 
UBO: documenten toevoegen ten laatste tegen 31 augustus 2021
Sinds 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. De uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-register is verlengd tot 31 augustus 2021 in plaats van 30 april 2021.
 
 
 
Eénloketsysteem voor de OSS aangifte vanaf 1 juli 2021
Het MOSS systeem wordt uitgebreid en omgevormd naar een éénloketsysteem. Het systeem wordt OSS genoemd. Dit komt door de hervorming van de toepasselijke btw-regels op verkopen op afstand en op de B2C diensten die worden verricht in andere lidstaten van de EU. Deze Europese hervorming gaat van kracht vanaf 1 juli 2021 en zal in alle lidstaten van de EU op gelijkvormige wijze gelden.

 

Je profiel aanpassen - Uitschrijven